ShellCheckBear

'ShellCheckBear' bear for coala (http://coala.rtfd.org/)

Installation

sudo pip3 install shellcheckbear

Should I use sudo? pip or pip3?

Releases

Version Released Buster
Python 3.7
Bullseye
Python 3.9
Files
0.10.0 2017-03-16    
0.9.0.1482008498 2016-12-17    
0.9.0.1472802302 2016-09-02    
0.9.0.1472658165 2016-08-31    
0.9.0.1472140809 2016-08-25    
0.9.0.1472138301 2016-08-25    
0.9.0.1472135633 2016-08-25    
0.9.0.1471985227 2016-08-23    
0.8.0.1470778714 2016-08-09    
0.8.0.1470683252 2016-08-08    
0.8.0.1470652900 2016-08-08    
0.8.0.1470601983 2016-08-07    
0.8.0.1469056261 2016-07-20    
0.8.0.1469054430 2016-07-20    
0.8.0.dev99999999999999 pre-release 2016-07-20    
0.8.0.dev99999999999998 pre-release 2016-07-20    

Issues with this package?

Page last updated 2022-08-04 01:26:01 UTC