Links for papka-kulikov-v-m

papka_kulikov_v_m-0.0.1-py3-none-any.whl