Links for sshtoy

sshtoy-1.0.2-py3-none-any.whl
sshtoy-1.0.3-py3-none-any.whl
sshtoy-1.0.5-py3-none-any.whl