Links for whyylog

whyylog-0.2-py3-none-any.whl
whyylog-0.1-py3-none-any.whl